Auto Shackle Type 3 Str L Wll 1,3t

På lager

4 013,-

Auto Shackle kan brukes til å koble ringnot og ring.

Fjæren kan byttes ut med en separat solgt ny når den ikke fungerer fullt ut på grunn av aldring.

Etter å ha tatt topp skruen av kroppen med en sekskant. skiftenøkkel, fjæren kan enkelt fjernes for utskifting.

* Etter å ha byttet ut fjæren, legg gjengelåsende lim som LOCTITE på tråden og skru inn kroppen.

Kontroller at skruen er riktig festet regelmessig. Skift ut skruen også når du bytter ut fjæren.

Porten kan enkelt frigjøres ved å sette inn en pigg.

Den store 12 mm akselen fremmer høyere styrke. Og kroken er nylig utviklet spesielt for denne modellen.

* Materiale: Spesielt rustfritt stål

* Dette produktet er et fiskeredskap. Ikke bruk den som hengekrok for håndtering av last.

* Porten kan åpne utilsiktet på grunn av fysisk støt.

* Ekstra fjærer og skruer er tilgjengelige (selges separat). Kontakt oss.

* Hvis porten frigjøres mens en belastning påføres, kan hovedenheten utsettes for kraftig støt, og produktet kan bli skadet, eller en ulykke kan oppstå, for eksempel en frigjort last som treffer de omkringliggende gjenstandene eller menneskene.

les mer om produktet her:

Art no AK18236

https://asano-metal.com/products/detail/61

N.B

Regn med ca 2 uker leveringstid på dette produktet.